27-03-2022 Budels Gemengd Koor

Van alles wâ merret

Van alles wat markt

Tijd: 10.00 u - 16.00 u
Entreeprijs: € 1,00
Dr. A. Mathijsenstraat 15
6021CK Budel
omdat vooralsnog moeilijk te voorspellen is met welke maatregelen m.b.t. het coronavirus we rekening dienen te houden is besloten de geplande 'van alles wâ merret' op 12 september 2021 te verplaatsen naar zondag 27 maart 2022. 
Voor aanmelding kraamhuur e.d. en meer informatie zie onze website
www.budelsgemengdkoor.nl onder "Van alles wâ merret"