Profiel

Sint Jorisgilde Budel

Poelderstraat 5, Budel

  0 leuks     2 reacties
Organisatie

Over deze organisatie

Het Budelse Sint-Jorisgilde mag gerekend worden tot een van de oudste verenigingen in Budel. Evenals de drie andere schuttersgilden die onze gemeente Cranendonck rijk is gaat haar oorsprong enige eeuwen in de tijd terug. Aantoonbaar is dat er al in 1557 sprake was van een Sint-Jorisgilde in Budel. Helaas zijn er uit de oude geschiedenis geen documenten of archiefstukken bewaard gebleven. Toch kan men uit het oude gildenzilver dat het gilde door de eeuwen heen heeft verzameld herleiden dat het gilde een rijke historie heeft. Naast kruisboogschieten heeft men tamboers, bazuinblazers en vendeliers. Bij tal van gelegenheden binnen en buiten Budel verzorgt het gilde optredens, of geeft men klank en kleur aan de festiviteiten. Het gilde neemt deel aan gildenfeesten in binnen en buitenland.Het gilde uit Budel heeft een zeer gevarieerd ledenbestand. Zowel jong als oud zijn bij het gilde welkom. We kennen geen maximum leeftijd, immers gildenbroeder of gildenzuster kun je zijn een leven lang.  
Bij het gilde zijn we altijd op zoek naar mensen die zich bij ons thuis voelen. Elke maandagavond is er verenigingsavond in gildelokaal De Vaandrig aan de Poelderstraat 5 vanaf 19.30 uur.
Mensen die belangstelling hebben in trommen, vendelen en bazuinblazen zijn van harte welkom om deze oude cultuurtraditie te leren  van een van de ervaren gildeleden. Iedere cursist krijgt persoonlijke begeleiding.

Locatie

Poelderstraat 5
6021 JZ Budel
  Reacties

Frans Mennen

6 apr 2023 21:26

Beste Gildebroeders: Als archiefbeheerder en erelid van het Gilde St. Caecilia Veldhoven, ben ik in het bezit gekomen van het boekje: Norbertus van de Burcht Gennep 1965. Tot mijn verbazing zag ik dat er in 1965 in Gennip een Landjuweel is gehouden door het Sint Martinusgilde Gennep. Bij de deelnemerslijst staat ook de naam van het St. Jorisgild3e Budel, evenals de naam Gilde Sint Cecilia Veldhoven. Van onze deelname hieraan is mij helemaal niets bekend: geen foto’s, documentatie, herinneringsschild, o.i.d. Misschien dat uw gilde wel documentatie, foto’s of schildjes heeft van deze dag. Ik en het Gilde zouden het bijzonder op prijs stellen om hier dan eventueel een kopie van te ontvangen en zijn u al bij voorbaat dankbaar voor de te nemen moeite. Misschien weet u of Gilde Sint Caecilia daar aanwezig is geweest ( Groene kostuums) Het enige wat ik op internet heb gevonden is een film van de optocht, maar ook daarop is ons Gilde niet te zien. In hoopvolle afwachting van uw van uw antwoord verblijf ik met Gildegroeten:Frans Mennen, Witherenstraat 30, 5504 CE, Veldhoven. 040-2540231 fjhmennen@onsbrabantnet.nl

Martin Horst Regerend Deken

20 mei 2023 19:54

Beste mensen,Via email is een reactie verstuurd met een foto van een prijzenschild dat we hier gewonnen hebben.

Reageer